Karel Antheunisstraat

In deze straat / buurt loopt momenteel het voorbereidingstraject. Een gedragen plan wordt nog aan het stadsbestuur ter goedkeuring voorgelegd.