4e editie gestart

Na verschillende maanden van overleg en voorbereiding, zijn het voorbije weekend de eerste vier Leefstraten voor 2016 gestart. Zalmstraat, Maurice Verdoncklaan, Kozijntjesstraat en Flanelstraat doen voor de 2e of 3e keer mee aan dit experiment. Ze gaan in deze editie verder aan de slag met lessen die ze uit hun vorige deelname trokken, zoals bijvoorbeeld de betrokkenheid van bewoners of oplossingen voor het parkeren.

Cruciaal voor elk Leefstraat-traject is de inbreng van alle bewoners van de straat.
De wensen en bekommernissen van de bewoners worden zo goed als mogelijk bijeengebracht in een plan dat dan ook in praktijk uitgetest wordt gedurende. Het proces om zoveel mogelijk met de verschillende belangen rekening te houden en op zoek te gaan naar oplossingen, is cruciaal. Wanneer bijvoorbeeld geen oplossingen voor opmerkingen als geluidsoverlast of parkeren aangereikt worden, kan het experiment niet starten.

Dit traject loopt momenteel nog bij 14 andere straten. Een overzicht en de verhalen van al de Leefstraten kan je de komende maanden hier volgen.

Elke Leefstraat is anders.
Het initiatief en de ideeën komen van de mensen uit de straat. Zij testen immers uit hoe hun straat een duurzamer Gent vandaag al dichterbij kan brengen, vanuit de concrete situatie van de straat zelf.  Lab van Troje helpt initiatiefnemers met het in beeld brengen van alle dromen, ideeën, bekommernissen, … en spreekt ook haar netwerk aan om deze mee mogelijk te maken. Zo is voor Lab van Troje het vinden van nieuwe oplossingen rond buurtparkeren belangrijk: “Hoe kan je ruimte maken in de straat door als bewoner op zoek te gaan naar (nieuwe) plaatsen voor de auto, op wandel- of fietsafstand van de straat?”

Het stadsbestuur geeft de formele goedkeuring voor de Leefstraat.
Deze goedkeuring kan volgen wanneer de ideeën en opmerkingen van alle bewoners werden meegenomen en ook de adviezen van de verschillende stadsdiensten (zoals brandweer, mobiliteitsbedrijf, Ivago, politie, ..) zijn verwerkt. Op dat moment krijgt de Leefstraat officieel de tijd en de ruimte om gedurende een bepaalde periode hun ideeën uit te testen. Stad Gent gebruikt de ideeën en ervaringen uit de Leefstraten om haar beleid (rond heraanleg van straten, bewonersparticipatie,…) verder vorm te geven.  De initiatiefnemers kiezen bewust voor een periode van 2à3 maanden, om met opmerkingen (positief en negatief) nog tijdens deze periode aan de slag te kunnen gaan. Indien u suggesties heeft, nemen we deze dan ook graag mee in ons verdere overleg met de mensen uit de straat.