Eerste Leefstraat Congres

 24 november 2017, 10u-17u  NEST, Woodrow Wilsonplein, 9000 Gent

Programma

Sprekers

 Praktisch

 Partners

Een unieke inkijk in een vernieuwend experiment

Er is iets bijzonders gebeurd…de Leefstraat inspireerde op enkele jaren tijd honderden bewoners in meer dan tien Europese steden om eigenaarschap te nemen over hun straat. Soms op uitnodiging van ambtenaren of beleidsmakers en soms helemaal uit zichzelf. De Leefstraat werd een middel om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld vereenzaming, mobiliteit of stadsvlucht. Het werd een fenomeen dat iets in beweging bracht. Dat vieren we met een congres in aanwezigheid van de Gentse pioniers. Tijdens dit congres ontdekt u hoe de Leefstraat de energie en creativiteit van mensen kan verbinden om zo een kleine maar belangrijke stap naar een duurzame en levende stad te vormen. Na vijf jaar experimenteren in Gent, willen we graag elke andere stad (op weg) helpen om ook een Leefstraat-stad te worden. Getuigenissen uit de praktijk nemen u mee in een nieuwe manier van samenwerken tussen overheid, bewoners, bedrijven en onderzoekers. Ze dompelen u onder in de dynamiek van samen van denken én doen..
Vroeger voelde ik me thuiskomen wanneer ik mijn voordeur binnenstapte. Sinds de Leefstraat ervaar ik dit gevoel bij het binnenrijden van de straat. (Giel, Biekorfstraat Gent)

Top

Een dag voor denkers en voor doeners

Dit congres is er voor u als ambtenaar, beleidsmedewerker, politieker, ontwerper, onderzoeker, mobiliteitsexpert, stratenmaker of geïnteresseerde student, die zelf aan de slag wil gaan als denkende doener of doenende denker. Het Leefstraat-congres biedt u inzichten en denkkaders die u helpen om zelf op een co-creatieve manier aan de slag te gaan.

Top

Programma

9u00 - 10u00 Deuren open - ontvangst met koffie en thee
10u00-10u15 Welkomswoord door de dagvoorzitters
10u15-10u45 Inleiding: “De Leefstraat, complex of eenvoudig?”
10u45-12u15 Inspirerende keynotes
12u15-13u15 Lunchgesprekken met Leefstraatpioniers
13u15-14u30 Panelgesprek 1: Co-creatie, hoe kom je samen tot iets nieuw? Panelgesprek 2: Van straat- naar buurtparkeren: utopie of niet? Workshop: De kracht van “Wat als” Serious Play: Leefstraten in 2040
14u30-14u45 Koffiepauze
14u45-16u00 Panelgesprek 3: Een project in de marge of met een echte impact? Panelgesprek 4: Participatie, Krijg je iedereen mee in bad? Workshop: De kracht van “Wat als” Serious Play: Leefstraten in 2040
 16u00-16u30 Plenaire afronding: “De Leefstraat, gewoon doen!”
16u30-17u30 Netwerkreceptie

Top

Ontvangst door de dagvoorzitters (10u-10u15)

Onze dagvoorzitters Pepik en Wim heten u welkom en gidsen u doorheen de dag, zodat u zich zonder zorgen een beeld kan vormen van hoe de Leefstraat uw stad of buurt kan helpen. Pepik Henneman Pepik is auteur van het BurgeRmeesterboek en directeur van Meneer De Leeuw, werkplaats voor innovatie en maatschappelijke verandering. Als expert in co-creatie en transitie begeleidde hij Stad Gent om van haar transitie-arena mobiliteit een heus tijdelijk vernieuwingsnetwerk te maken, met de Leefstraat als een van de eerste experimenten. Wim De Smet Wim werkt bij Securex rond menselijk kapitaal, duurzame mobiliteitsoplossingen en veranderingsbeleid. Hij was van in het prille begin een actief lid van de transitie-arena mobiliteit en begeleidde verschillende Leefstraat-trajecten om ervoor te zorgen dat alle bewoners betrokken werden.

Top

Inleiding: “De Leefstraat, complex of eenvoudig?” (10u15 - 10u45)

De Leefstraat in een notendop. We brengen u het verhaal achter de Leefstraten. Wat begon als een experiment om uit te zoeken hoe andere keuzes rond straatinrichting en parkeren kunnen gemaakt worden, groeide stilaan aan uit tot een nieuwe manier van werken. De belangrijkste sleutelmomenten en inzichten uit vijf jaar experimenteren helpen u de Leefstraten beter te begrijpen. Download hier de presentatie.

Terug naar het programma

Inspirerende keynotes (10u45 - 12u00)

Vier sprekers delen elk in 18 minuten hun denkkaders met je. Hun ideeën over maatschappelijke transities, participatie en co-creatie helpen je (anders) kijken naar de Leefstraten en de verschillende sessies de rest van de dag. Het zijn één voor één sprekers die de voorbije vijf jaar de Leefstraten van nabij, elk vanuit hun werkveld, volgden. Farah Laporte Farah is coördinator van Refu Interim, een eigenzinnige organisatie die sociale en professionele zelfredzaamheid van nieuwkomers wil bevorderen. Ze steunen hen in hun traject naar werk en geven een duw in de rug bij het uitbouwen van een sociaal netwerk. Refu Interim verzorgt de catering van dit congres. Filip De Rynck Filip is professor bestuurskunde aan de Universiteit Gent. Hij onderzoekt lokale besturen, participatie, netwerken, organisatie van binnenlands bestuur, e-government, steden en stedelijk beleid. Hij brengt een boeiend en kritisch verhaal over de bestuurlijke ruimte waarin initiatieven als Leefstraten kunnen ontstaan. Download hier de presentatie. David Ducheyne David is Chief People Officer bij Securex. Hij staat er aan de basis van een hele nieuwe visie op HR, waarbij de medewerker als mens centraal staat. Lab van Troje wil veranderingen teweeg brengen, maar wat betekent verandering? Hij vertelt over change, over hoe bedrijven mee het verschil kunnen maken en over “uit de pas lopende medewerkers”. Download hier de presentatie. Yves De Weerdt Yves is socioloog en onderzoekscoördinator rond het thema duurzame stedelijkheid aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Hij ging in gesprek met bewoners en initiatiefnemers van het eerste uur en reflecteert van daaruit over de link tussen de kleine verhalen uit de straten en de grote maatschappelijke veranderingen waar we voor staan.

Terug naar het programma

Lunchgesprekken met Leefstraatpioniers (12u15 - 13u15)

De hoofdrolspelers van het Gentse Leefstraatexperiment zijn uw gastvrouw of - heer. Tijdens een lunch in een kleine groep, krijgt u de kans om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Terug naar het programma

Panelgesprek 1: Co-creatie, hoe kom je samen tot iets nieuw? (13u15 - 14u30)

Tijdens dit debat verdiepen we ons in het het thema co-creatie: hoe kom je samen tot iets nieuws? De Leefstraat is de co-creatieve omgeving waar bewoners, ambtenaren, politiek en middenveld samen al doende nieuwe ideeën en samenwerkingsvormen uittesten. Zo gaan ze samen aan de slag rond maatschappelijke uitdagingen. De Leefstraat is het hele proces en niet enkel de inrichting gedurende pakweg twee maanden. De maanden voorafgaand aan de inrichting vormen de echte co-creatie tussen deze verschillende partijen, waar elk zijn ideeën en expertise naar voor brengt en zo tot nieuwe inzichten komt. Elke straat is anders, dus op voorhand weten we nooit welke partijen zullen meedoen. Wel staat vast dat het leven van mensen al gauw alle beleidsdomeinen van de Stad aansnijdt. Hoe begin je daar aan? Inleiding: Patrick Van Alboom (Thetis) Panel: Elke De Dekker (Stad Gent), Yves De Weerdt (VITO), en Chris Roorda (DRIFT) Moderator:en Dries Gysels (Lab van Troje) en Wim Desmet (Securex) Vragen die aan bod komen tijdens het debat:    * Wat betekent co-creatie in theorie en in praktijk?     * Hoe bouw je vertrouwen op? Wat als de beslissingen eigenlijk al genomen zijn?    * Hoe verhouden “structuur” en “goesting” zich tot elkaar?    * Lukt het om in de luwte aan iets nieuws te werken vooraleer ermee naar buiten te komen?    * Hoe betrek je ondernemers in je proces?

Terug naar het programma

Panelgesprek 2: Van straatparkeren naar buurtparkeren: utopie of niet? (13u15 - 14u30)

Tijdens dit debat verdiepen we ons in de mobiliteitsuitdagingen waar steden en gemeenten voor staan. De Leefstraat is een middel om als overheid uit te zoeken hoe ze haar impact op (oplossingen voor) stedelijke uitdagingen zoals mobiliteit kan vergroten. Vanuit de 51 Gentse Leefstraten gingen we op zoek naar of en hoe een evolutie van straatparkeren naar buurtparkeren mogelijk is. Geen Leefstraat zonder een echte oplossing voor het parkeren, maar wat zijn die oplossingen dan en hoe structureel zijn die? Inleiding: Pieter Deschamps (Lab van Troje) Panel: Pieter Deschamps (Lab van Troje), Frank Vanden Bulcke (Stad Gent, Mobiliteitsbedrijf), Peter Vanden Abeele (Stad Gent, Stadsbouwmeester) en Tim Blanckaert (Securex) Moderator: Vincent Meerschaert (Traject en stond als lid van de voormalige transitie-arena mobiliteit mee aan de wieg van het toekomstverhaal “De Fiets van Troje”) Vragen die aan bod komen tijdens het debat:    * Wat leerden we over dit parkeren van de toekomst? Wat betekent dit voor stedelijke mobiliteit?    * Welke verwachtingen creëerde dit experimenteren voor de stedelijke diensten?    * Hoe inspireert het buurtparkeren bedrijven en mobiliteitsexperten?    * Hoe maak je van parkeren en mobiliteit een positief verhaal?

Terug naar het programma

Panelgesprek 3: Een project in de marge of met een echte impact? (14u45 - 16u00)

Tijdens dit debat verdiepen we ons in de impact die Leefstraten op de werking van "De Stad" kunnen hebben. De Leefstraat is een transitie-experiment: een zoektocht naar een nieuwe manier van doen, denken en organiseren. Het proces doet betrokken ambtenaren, bewoners en partnerorganisaties anders kijken naar hun eigen rol en die van hun organisatie. Maar wat betekent dat anders kijken en wat is impact? Inleiding: Tim Scheirs (VENECO) Panel: Roel Vanderbeuren (Stad Gent, kabinet schepen van mobiliteit), Philippe Van Wesenbeeck (Stad Gent, Stedenbouw), Stefan Van Hove (Stad Gent, Ontmoeten & Verbinden) en Marleen Brissard (IVAGO) en Tim Scheirs (VENECO) Moderator: Dries Gysels (Leefstraten) Vragen die aan bod komen tijdens het debat: * Welke zichtbare en onzichtbare veranderingen vonden plaats binnen de stadsorganisatie * Experimenteerden we in de marge of werken we aan een cultuurverandering? * Wat is experimenteren? Kan je als overheid de rol van experimenteerder op je nemen? * Is tijdelijkheid het nieuwe definitief in een razendsnel veranderende samenleving?

Terug naar het programma

Panelgesprek 4: Participatie: krijg je iedereen mee in bad? (14u45 - 16u00)

Tijdens dit debat verdiepen we ons in de participatie die nodig is om tot een Leefstraat te komen. Elke Leefstraat is anders, maar het vertrekpunt is steeds hetzelfde: bewoners gaan in gesprek met elkaar over de toekomst van hun straat. Telkens wordt uitgebreid de tijd genomen om alle dromen én angsten in kaart te brengen, alvorens aan de slag te gaan om voor elke uitdaging een oplossing te vinden. Wat betekent het in praktijk om iedereen te betrekken en is dat überhaupt haalbaar? Inleiding: Elisabet Van Wymeersch (Universiteit Antwerpen, onderzoekscentrum OASeS) en Cédric Goossens (UGent) Panel: Wim Desmet (Securex), Johan Geldof (Stad Gent, sociaal regisseur), Koen Wynants (Toekomststraat Antwerpen) en Pepik Henneman (Meneer De Leeuw Moderator: Yves De Weerdt (VITO) Vragen die aan bod komen tijdens het debat:    * Hoe enthousiasme van initiatiefnemers verbinden met andere belangen in de buurt?    * Is participatie van iedereen altijd nodig?    * Wie is eigenaar van een Leefstraat(proces)?    * Hoe verhouden ecologische en sociale duurzaamheid zich tot elkaar?    * Wat leren we over de rol van buurtwerk?    * Zijn we de kunst om te kunnen en mogen discussiëren verleerd?

Terug naar het programma

Workshop: De kracht van “Wat als” (13u15 - 14u30 en 14u45-16u00)

Wat als we zelf aan de slag zouden gaan met Leefstraten? Ervaar het zelf. In deze sessie leeft u zich in in de rol van initiatiefnemer van een Leefstraat. U ervaart wat het betekent om in gesprek te gaan met andere bewoners, te dromen en te discussiëren. U ontdekt er welke ondersteuning nodig is om dit proces in goede banen te leiden. Vanuit deze oefening verkennen we wat het vervolgens betekent om zelf op zoek te gaan naar initiatiefnemers in de samenleving én binnen de stadsadministratie. We ervaren wat het kan betekenen om hen bijeen te brengen en hun “goesting” te vertalen in een gezamenlijk en strategisch experiment voor uw gemeente. De sessie wordt geleid door Pieter Deschamps (Lab van Troje), Sofie Rottiers (Stad Gent, Ontmoeten & Verbinden) en Pepik Henneman (Meneer De Leeuw). Dankzij de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen Karel Vancoppenolle (Lab van Troje), Koen Wynants (Toekomststraat Antwerpen), Nadine Roos en Bart Cardinaal  (HUNK-design) heeft u tijd en ruimte om ook al uw praktische vragen te stellen.

Terug naar het programma

Serious Play: De Leefstraten in 2040 (13u15 - 14u30 en 14u45-16u00)

Het Foresight team van Digipolis Gent speelt met jullie het ‘Scenario Exploration System’-spel. We kruipen in de huid van een leefstraatbewoner, een lokaal bestuur, de CEO van een supermarkt in de buurt, een tech-start-up, een journalist, een straathoekwerker… en spelen tussen nu en 2040 verschillende acties uit die elkaars positie beïnvloeden. Maar ook specifieke gebeurtenissen (bv. nieuwe technologische mogelijkheden, politieke verschuivingen…) kunnen kansen creëren. Uiteindelijk komen we samen tot één van vele mogelijke toekomstscenario’s voor de Leefstraten van 2040. Het SES-spel werd ontwikkeld door het Joint Research Centre (EU), en won in 2016 de prijs van ‘Most Significant Futures Work’ - uitgereikt door de ‘Association of Professional Futurists’. Door mee te spelen, krijgt u meer inzicht in de posities van de verschillende betrokken partijen. U ondervindt hoe acties elkaar kunnen beïnvloeden en hoe de Leefstraat deel uitmaakt van een groter sociaal en stedelijk systeem. U beleeft hoe schijnbaar onbelangrijke acties of gebeurtenissen toch een grote impact kunnen hebben in een toekomst. U schrijf mee aan een verhaal over de leefstraat in 2040, en ervaart hoe de dingen soms anders lopen dan je zelf zou denken…

Terug naar het programma

Sprekers en moderatoren

Bart Cardinaal, oprichter van HUNK-design Cédric Goossens, onderzoeker aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van Universiteit Gent Chris Roorda, transitie-expert bij DRIFT  David Ducheyne, Chief People Officer bij Securex Dries Gysels, procesbegeleider bij Lab van Troje en voorheen transitie-ambtenaar bij de milieudienst van Stad Gent Elisabet Van Wymeersch, onderzoekscentrum OASeS  van de Universiteit Antwerpen Elke De Dekker, voormalig transitie-ambtenaar bij de milieudienst van Stad Gent Filip De Rynck, professor bestuurskunde aan de Universiteit Gent Frank Vanden Bulcke, directeur IVA Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent Johan Geldof, sociaal regisseur bij Stad Gent Joris Wauters, Foresight Specialist bij Digipolis Koen Wynants, initiatiefnemer Toekomststraat Antwerpen Liesbeth Vlerick, coördinator van DOK Marleen Brisard, planningsdienst IVAGO Martine Delannoy, coördinator van het Foresight team van Digipolis Nadine Roos, oprichter van HUNK-design Patrick van Alboom, bestuurder van Thetis Peter Vanden Abeele, stadsbouwmeester Stad Gent Pepik Henneman, directeur Meneer De Leeuw Philippe Van Wesenbeeck, directeur dienst stedenbouw van Stad Gent Pieter Deschamps, procesbegeleider bij Lab van Troje en voorheen mobiliteitsexpert bij NMBS Pieter-Jan Pauwels, Foresight Specialist bij Digipolis Roel Vanderbeuren, kabinetschef van de schepen van mobiliteit van Stad Gent Sofie Rottiers, leefstraat-ambtenaar bij dienst Ontmoeten & Verbinden van Stad Gent Stefan Van Hove, directeur dienst Ontmoeten & Verbinden van Stad Gent Tim Blanckaert, mobiliteitsmanaeger bij Securex Tim Scheirs, stafmedewerker mobiliteit bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband VENECO  en voorheen strategisch mobiliteitsplanner van Stad Gent Vincent Meerschaert, directeur Traject Wim Desmet, Customer Support Supervisor bij Securex  Yves De Weerdt, socioloog en onderzoekscoördinator rond het thema duurzame stedelijkheid aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Top

Praktisch

Het Leefstraatcongres vindt op vrijdag 24 november van 10u tot 16u30, met aansluitend een netwerkreceptie. U bent welkom vanaf 9u30, we ontvangen u met koffie en thee. We kozen als locatie voor de unieke de oude bibliotheek van Gent, waar nu met NEST een unieke tijdelijke invulling uitgetest wordt. De locatie is vlot te bereiken met het openbaar vervoer: Er zijn vlotte busverbindingen vanaf Station Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort.Check de site van De Lijn of Google Maps voor de beste verbinding vanaf het station, u zoekt op halte "Gent-Zuid". Dankzij de Fietsambassade Gent bieden we deelnemers de mogelijkheid om gratis een fiets te ontlenen aan het station. Per fiets is het ongeveer 3 km van Gent Sint-Pieters en 2 km van Gent-Dampoort tot aan het gebouw. Met de auto kan u betalend parkeren onder het gebouw in Parking Gent Zuid. U kan ook gebruik maken van de gratis P&R aan de afrit van de E17 in Gentbrugge, vanwaar elke 7 minuten Tram 2 rechtstreeks naar NEST rijdt (reistijd 10 minuten, afstappen aan halte "Gent Zuid").  Een broodjeslunch met bijhorende dranken zijn inbegrepen in de prijs. Inschrijven kan je via het formulier rechts in beeld. Als deelnemer ontvangt u enkele weken na het congres ook het tweede Leefstraat-Cahier. Een boek met nieuwe reflecties en inzichten over de Leefstraten, met ook een verslag van dit congres. Ter info: het eerste Cahier is nog steeds te koop via onze site

Top

Partners

Het eerste Leefstraat Congres is een organisatie van:
In samenwerking met:
           
Praktisch en financieel mogelijk gemaakt door:
       
               
        
              

Top