Eerste stappen naar Levende Wijk

Vijf Leefstraten in een wijk
Geïnspireerd door de twee Leefstraten van vorig jaar, experimenteren dit voorjaar vijf straten in de Brugse Poort (Aambeeldstraat - Haspelstraat, “De Ooievaar van de Meibloem”, Sparrestraat, “Meibloemstraat 100+” en Zonnebloemstraat) met hun invulling van de Leefstraat. Vijf straten in eenzelfde wijk brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Het voorbereidingstraject werd dan ook een stuk uitgebreider. Nadat elke straat vanuit dromen en bekommernissen een plan voor de straat maakte, werden alle ideeën samen met de stadsdiensten ook door een wijk-bril bekeken. Dit leidde tot gemeenschappelijke ambities en ideeën op wijkniveau, waarbij iedereen haar plannen ook aanpaste aan de draagkracht van de wijk. De vijf straten goten dit samen in een plan dat ze met de hele wijk deelden. Op basis van de evaluatie van vorige editie werden de ideeën voor de straten die een 2e keer meedoen verbeterd.

Samenleven staat centraal
Vanuit de ervaringen van vorig jaar en doorheen het voorbereidingstraject met elk van de vijf straten, kwam het samenleven als belangrijke uitdaging naar voren. Een van dé ambities is dan ook dat het Leefstraat-experiment er effectief in slaagt om meer bewoners met elkaar te verbinden: jong en oud, nieuwkomers en gevestigde waarden, … .

De straatinrichting en activiteiten richten zich dan ook vooral op elkaar beter leren kennen en begrip opbouwen voor elkaar. Leefstraten zijn geen feeststraten, maar creëren net plekken met ruimte en rust die ontmoetingen stimuleren.

Structurele oplossingen voor de parkeerdruk
Een van de grote uitdagingen in de dichtbevolkte Brugse Poort is de parkeerdruk. Dit maakt het niet evident voor initiatieven zoals Leefstraten om met diezelfde beperkte ruimte eens iets anders te doen. De vijf Leefstraten, Lab van Troje en Stad Gent slaan dan ook de handen in elkaar om structurele oplossingen voor deze parkeerdruk uit te testen. Vanuit de vijf straten gaan alvast zo’n 50 bewoners vrijwillig de uitdaging aan om hun auto op afstand te parkeren Bvb: aan de Drongensesteenweg buiten de binnenring of langs de Watersportbaan. Maar ook dichter in de buurt vonden bewoners nieuwe parkeerruimte op bv. parkings van winkels na sluitingstijd. Tijdens deze test worden ze ondersteund door pendelfietsen of bustickets. De ervaringen van deze 50 bewoners vormen het vertrekpunt om de komende twee jaar nog meer mensen en organisaties uit de wijk rond oplossingen voor het parkeren in de wijk te verbinden. Met de steun van autodelen.net en een hele reeks autodeelorganisaties zullen in de verschillende leefstraten -bij wijze van test- ook deelauto’s ter beschikking staan, als alternatief voor je 1ste, 2de, 3de… auto.

Leefstraten als springplank voor nieuwe dynamieken en ideeën
Na de Pekelfabriek is dit de tweede wijk waar Leefstraten tot een vernieuwende dynamiek op buurtniveau kunnen leiden. Voor Lab van Troje maken we hiermee een toekomstbeeld op de Levende Wijk vandaag al zichtbaar: een wijk waarin Leefstraten én andere (bestaande) initiatieven elkaar inspireren en vooruit duwen richting een duurzame, sociale en leefbare stad. De Leefstraten en hun bewoners willen een inspirator en een partner zijn voor iedereen uit de buurt die aan de slag wil met oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Plattegrond_Leefwijk-Brugse-Poort

Informatiebrochure_Leefstraten-Brugse-Poort_DEF

Kaart Leefstraten Brugse Poort