Leefstraten krijgen vanaf vaste plek in Stadsorganisatie

Persbericht Stad Gent 21 april

Het bijzonder geslaagde Gentse experiment ‘Leefstraten’ krijgt een vaste plek binnen de organisatie van de Stad Gent. Vanaf januari 2018 zal de Dienst Ontmoeten en Verbinden de coördinatie op zich nemen.

In 2013 werd voor het eerst geëxperimenteerd met Leefstraten: straten die tijdelijk autoloos of autoluw gemaakt worden, zodat er meer ‘leefruimte’ ontstaat. Na de eerste editie werd de expertise gebundeld in de vzw Lab van Troje en kwamen er jaar na jaar meer leefstraten bij. In totaal werden ondertussen 51 leefstraattrajecten succesvol doorlopen in 30 unieke straten. De vzw Lab van Troje houdt echter eind 2017 op te bestaan.

Daarom wordt dit jaar een overgangsjaar: er zullen geen leefstraten worden georganiseerd, alle aandacht gaat naar de kennisoverdracht en de opstart binnen de Stad.

Eerste leefstraten in 2013

De Karel Antheunisstraat en de Pussemierstraat waren in 2013 de allereerste Leefstraten. Stad Gent gaf toen een aantal bewoners de ruimte om te experimenteren. De geparkeerde auto’s werden tijdelijk naar een buurtparking verwezen. Zo ontstond er meer ruimte voor groen, ontmoeting en samenleven. De bewoners uit de beide straten konden zo uittesten of een andere straatinrichting het wonen in de straat een stuk aangenamer kan maken. Het experiment was een succes. En een oproep tot het inrichten van nieuwe Leefstraten volgde.

Aan de organisatie van een Leefstraat gaat een lang participatietraject vooraf met alle bewoners uit de leefstraten, onder begeleiding van het Lab. Uit die gesprekken, confrontaties en ervaringen is veel geleerd en op basis daarvan werd in de loop der jaren geschaafd en gesleuteld aan de werkwijze. Zo werd het concept van de Leefstraten steeds meer gedragen en kreeg het navolging in binnen- en buitenland.

In 2015 won Stad Gent met het leefstratenproject zelfs de Vlaamse ‘Thuis in de Stad’-prijs. Na inspiratiebezoeken aan de Gentse leefstraten volgden vele Europese steden het Gentse voorbeeld. Het project werd geprezen omwille van de focus op burgerparticipatie en de innovatieve manier waarop het stadsbeeld werd opgewaardeerd. De Leefstraat is voor de Stad Gent inmiddels een inspiratiebron gebleken voor de integrale (her)aanleg van straten.

Lab van Troje geeft expertise door

De Leefstraten werden opgestart met vrijwilligers maar al snel bleek de nood aan meer omkadering. Dat gebeurde door de oprichting van een vzw Lab van Troje. De medewerkers van deze vereniging begeleiden bewoners om zelf hun straat onder handen te nemen en die gedurende 1 of 2 maanden om te bouwen tot de straat zoals zij die het liefst zouden zien. De Stad ondersteunt het project financieel, logistiek en organisatorisch.

Op 21 maart 2016 keurde de gemeenteraad een subsidieovereenkomst goed tussen het stadsbestuur en de vzw Lab van Troje. Deze overeenkomst had onder meer tot doel om in de periode 2016 – 2017 verschillende Leefstraten te kunnen organiseren én om de Stad klaar te stomen om vanaf 2018 de Leefstraten vorm te geven. Bij oprichting van de vzw was immers statutair voorzien dat de rol van het Lab tijdelijk was en dat het verhaal van de vzw eind 2017 tot een einde zou komen.

Dienst Ontmoeten en Verbinden coördineert vanaf januari 2018

2017 is zo het laatste werkingsjaar van het Lab van Troje. In onderling overleg is nu overeengekomen dat men in 2017 geen nieuwe leefstraattrajecten opstart en alle energie bundelt om de stadsdiensten vanaf 2018 zelf met de Leefstraten aan de slag te laten gaan. De Dienst Ontmoeten en Verbinden zal de coördinatie op zich nemen. De huidige overeenkomst tussen de vzw Lab van Troje en de Stad wordt op dit punt financieel en inhoudelijk aangepast en opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd, op 24 of 25 april 2017.

Bewoners van een dertigtal Gentse straten hebben de afgelopen vier jaar ervaren wat een Leefstraat kan zijn. Vier jaar Leefstraten zorgt niet enkel voor ervaringen, maar ook voor heel wat verwachtingen, heel wat ‘goesting’ naar meer. Deze energie wordt in de loop van 2017, samen met de Leefstraten van de voorbije jaren, het Lab van Troje en de Stad Gent, omgezet in nieuwe positieve verhalen voor Gent. In 2017 zal het Lab van Troje de Stad begeleiden, de ervaringen bundelen en doorgeven en de verwachtingen per straat – na één of meerdere jaren experimenteren – in kaart brengen.