Leefstraatcongres sluit Leefstraat-experiment af

Het Leefstraat-experiment zit erop. Op 24 november sloot Lab van Troje, de vzw achter de Gentse Leefstraten, vijf jaar experimenteren feestelijk af met een geslaagd congres. Getuigenissen uit en over de Leefstraten namen de 200 aanwezigen uit meer dan 80 organisaties mee in een nieuwe manier van denken, doen en organiseren.

Tijdens de voorbije vijf jaar zorgden 51 tijdelijke Leefstraten voor heel wat nieuwe ervaringen rond parkeren en straatinrichting. Deze inzichten helpen Stad Gent om in haar beleid keuzes te maken en hielpen bewoners om anders te kijken naar hun straat en wijk. Het idee van buurtparkeren als alternatief voor straatparkeren werd uitgebreid getest en toont dat gezellige straten – mét meer ruimte voor ontmoeten – kunnen samengaan met een structurele oplossing voor de parkeerdruk die vele Gentse wijken kennen.

De Leefstraten waren geen alledaags “project”. Een Leefstraat was nooit een doel op zich. Niet elk traject leidde tot een zichtbare Leefstraat en geen enkele Leefstraat was hetzelfde. Cruciaal hierin was tijd nemen om te luisteren naar alle reacties en de vele gesprekken te begeleiden. Al deze contacten helpen de Stad haar inwoners beter te kennen en te leren uit oplossingen voor kleine en grote uitdagingen.

Het Leefstraat-experiment was geen top-down verhaal van de Stad, noch bottom-up vanuit de bewoners. De Leefstraten waren het resultaat van een samenspel tussen en een netwerk van Gentse bewoners, ambtenaren en ondernemers. De deelnemers op het congres werden geïnspireerd om binnen die filosofie een eigen verhaal te maken, zelf een vernieuwingsnetwerk te vormen rond hun lokale maatschappelijke uitdagingen. De Leefstraat gewoon kopieren gaat niet.

De drijvende kracht achter de Leefstraten was het Lab van Troje: een groep vrijwilligers die zich in 2012 engageerden om voor een bepaalde periode (vijf jaar) samen aan de slag te gaan en oplossingen te zoeken voor uitdagingen waar we in Gent voor staan. Het Lab was een tijdelijk vehikel om de Stad (ambtenaren en beleidsmakers) en haar bewoners te verbinden. Op 31 december stopt het Lab dan ook zoals voorzien haar activiteiten. Het is nu aan de beleidsmakers over alle partijgrenzen heen om verder te bouwen op de ervaringen van vijf jaar experimenteren.