Leefstraten niet meer weg te denken uit Gent

25 Leefstraten toonden de voorbije drie jaar wat het betekent wanneer bewoners zelf en actief hun straat mogen inrichten. Deze straten hebben een dynamiek in gang gezet, die niet direct zal stoppen.

Lab van Troje en Stad Gent slaan de handen in elkaar
Na drie jaar experimenteren is de tijd rijp voor Lab van Troje om de handen nu ook officieel in elkaar te slaan met Stad Gent. Via een overeenkomst met meerdere stadsdiensten tegelijk, kan het Lab verder haar ervaringen met de ambtenaren en beleidsmakers delen. Leefstraten gaan over beleidsdomeinen heen. De overeenkomst geeft het Lab de kans om samen met Stad Gent verder de rol van overheid, bewoners en bedrijven te ontdekken.

Ambitie voor de komende jaren
Lab van Troje wil nieuwe oplossingen uittesten rond buurt- en afstandsparkeren. Wat zijn geschikte locaties, wat niet/minder. Welke ondersteuning hebben gebruikers/buurten nodig om dit mogelijk te maken? Deze nieuwe concepten van parkeren vormen voor het Lab de sleutel om effectief meer kwalitatieve ruimte op straat- en wijkniveau te kunnen inrichten.

Het Lab blijft veel aandacht hebben voor de actieve betrokkenheid van alle bewoners. Het proces om zoveel mogelijk met de verschillende belangen rekening te houden en op zoek te gaan naar oplossingen, blijft dan ook cruciaal. Vanuit deze intense contacten worden duurzame banden gevormd die tot blijvende initiatieven leiden om de straat en buurt vooruit te helpen. Lab van Troje en Stad Gent bundelen de krachten om ook bij een groeiend aantal Leefstraten dit proces te kunnen ondersteunen.

Binnen 22 maanden laat Lab van Troje de Leefstraten los
Dankzij de samenwerking met stad Gent zullen de komende twee jaar nog meer mensen kunnen ervaren hoe een nieuwe leefomgeving het leven en wonen in de stad aangenamer en duurzamer kan maken.

Lab van Troje heeft van meet af aan de ambitie gehad om eind 2017 te stoppen. We hebben nog veel uitdagingen, maar het groeiende netwerk van Gentenaren die hun Leefstraat-ervaringen graag delen, sterkt het Lab in haar ambitie om zichzelf binnen 22 maanden overbodig te kunnen maken en iets moois achter te laten in en voor Gent..