Brugse Poort

Geïnspireerd door de twee Leefstraten van vorig jaar, experimenteren dit voorjaar vijf straten in de Brugse Poort  met hun invulling van de Leefstraat. De Leefstraten creëren nieuwe plaatsen om ontmoetingen in de wijk te versterken en elkaar beter te leren kennen. Iedereen is er welkom, mits het respecteren van de (nacht)rust in de straat en in de buurt

Door de nieuwe inrichting van de straat vertraagt het verkeer en wordt de Brugse Poort veiliger voor bewoners en hun kinderen. Tijdens deze twee maanden testen een hele reeks bewoners hoe ze de parkeerdruk in de wijk kunnen doen dalen. Ze zoeken vrijwillig uit of parkeren op buurtparking of buiten de ring structureel de het parkeerprobleem in de wijk kan oplossen.

De Leefstraten testen of een aangepaste wijkcirculatie het sluipverkeer kan verminderen, zodat vooral mensen die in de Brugse Poort moeten zijn in de wijk rijden.

De vijf straten ging met elkaar in gesprek over hun ideeën. Dit leidde tot gemeenschappelijke ambities, waarbij elke straat haar plannen ook aanpaste aan de draagkracht van de wijk. De vijf straten goten dit samen in een plan dat ze met de hele wijk deelden. Op basis van de evaluatie van vorige editie werden de ideeën voor de straten die een 2e keer meedoen verbeterd.

Dit zijn de straten:
Meibloem-Ooievaarstraat
Meibloem 100+
Sparrestraat
Zonnebloemstraat
– Aambeeldstraat