Flanelstraat

De Flanelstraat bevindt zich in een rustige wijk in Mariakerke. Het is een straat waar een mix aan inwoners samen woont, van 0 tot 95. In de straat is er een pleintje met enkele bomen, een leuke plek in de zomer waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Zeker de kinderen worden aangetrokken om naar het pleintje te lopen. Om er te voetballen, om er rond te fietsen, … Maar aangezien er veel sluipverkeer is, ontstaan er soms gevaarlijke situaties.

Tijdens de Leefstraatperiode wordt er geëxperimenteerd met een verkeersluwe inrichting waar kinderen rustig kunnen spelen, fietsen en veilig het pleintje gebruiken. Het parkje wordt hiervoor doorgetrokken tot aan de woningen ten noorden van het park. Om ook oud en jong dichter bij elkaar te brengen, wordt de straat hier heringericht met bv. een petanquebaan. De parkeerplaatsen die verdwijnen om deze herinrichting mogelijk te maken, worden door de bewoners gecompenseerd door de Willemotlaan (waar er geen parkeerdruk is) als parking te gebruiken. Tijdens de werken aan deze laan, worden extra afspraken gemaakt om de opritten van enkele buren te gebruiken als parking. Zo ontstaat nieuwe openbare ruimte in de Flanelstraat zonder de parkeerdruk op de omliggende straten te vergroten.