Koolkapperstraat

De Koolkapperstraat doet voor het 2de jaar mee als Leefstraat. Deze straat ligt onder de kerktoren van Ekkergem en is een paar jaar geleden heraangelegd als woonerf. Maar de straat wordt toch nog veel als doorgangsweg gebruikt, waardoor niemand het gevoel heeft dat de auto te gast is, wat in een woonerf het geval zou moeten zijn. De Koolkapperstraat organiseert een Leefstraat om de sociale contacten in de straat te versterken, ze willen ontmoetingsruimte creëren en ze willen een veilige speelruimte voor de kinderen.