Kozijntjesstraat

De Kozijntjesstraat is een korte straat in het centrum van Gent met een kleine bewonersgroep (9 gezinswoningen + 3 studentenhuizen). Er is nauwelijks doorgaand verkeer. De drukke momenten zijn vooral ‘s morgens bij de start van de scholen en ‘s avonds bij het sluiten van de scholen. Bij deze derde Leefstraat-editie voor de Kozijntjesstraat ligt de uitdaging meer in het betrekken van de ruimere buurt .Tijdens de voorbije edities kregen de bewoners immers vaak de vraag van passanten of zij ook “in de straat mochten zitten”. De petanquebaan werd vooral gebruik door bewoners van de straat zelf. De verwachting dat mensen uit de buurt spontaan contact zouden leggen met de straatbewoners viel wat tegen. Om de parkeerdruk niet te verhogen, gebruiken de bewoners de parking van Gent-Dampoort en AC-Portus.