Meibloemstraat 100+

In de Brugse Poort experimenteren dit jaar vijf straten. Het noordelijke deel van de Meibloemstraat (het stukje tussen Boerderijstraat en Zonnebloemstraat) zal dit jaar voor een 2de keer deelnemen. De straat wordt autovrij en zo ingekleed dat de bewoners meer de kans hebben naar buiten te komen en zo de sociale cohesie in de buurt versterkt wordt. Er is dit jaar extra aandacht voor bewoners die min of meer sociaal geïsoleerd leven. Zij worden extra betrokken om deel te nemen aan het buurtleven.

Oudere en jongere bewoners krijgen terug meer de kans krijgen om in gesprek te gaan met elkaar. Iets wat vroeger in de straat veel meer gebeurde en in de voorbereidende gesprekken duidelijk een gemis blijkt te zijn. Voor de kinderen kan de straat opnieuw als een speelterein gebruikt worden.

Tijdens de leefstraatperiode worden vier parkeerplaatsen heringericht. Om de parkeerdruk in deze drukbevolkte buurt niet te laten stijgen, engageren vier bewoners zich hun auto tijdens deze periode op een afstandsparking te plaatsen.

Meer info: Meibloem100plus@gmail.com