Pijnder- en Warandestraat

De Pijnderstraat en de Warandestraat liggen vlakbij de Dampoort in een dichtbevolkte buurt met heel wat huizen zonder tuin en weinig groen in de straat. Ze liggen in een multiculturele buurt, wat het soms moeilijk maakt om met elkaar te communiceren. Door de Leefstraaat maken de initiatiefnemers er nieuwe ruimte om ontmoeting op straat en gesprekjes met elkaar te versterken. In de Leefstraat kom je – meer nog dan in het nabijgelegen park – iedereen tegen: de kinderen leren hun oudere buurman kennen, de studenten leren de namen van de tieners uit de straat kennen,…

Dit is de 2e keer dat deze twee straatjes deelnemen aan het Leefstraat-experiment. Vorig jaar werd tijdens de experimenteerperiode een echt grasperkje aangelegd op het doodlopend straatje aan de kringloopwinkel. Hier staat nu het hele jaar door een bankje, waar de werknemers van de kringloopwinkel ‘s middags hun boterhammen opeten en waar na school ouders  met de kinderen blijven napraten.

Er worden voor dit experiment heel wat parkeerplaatsen tijdelijk ingenomen door bloemen en planten, maar ook door een zandbak, picknickbanken,… Niet evident in een dichtbevolkte buurt. Gelukkig engageren 29 families uit de straat zich om op een buurtparking te parkeren (Dampoort-station of kringloopwinkel). Hierdoor zal de parkeerdruk niet toenemen.