Sparrestraat

In de Brugse Poort experimenteren dit jaar vijf straten. De Sparrestraat doet voor de 1ste maal mee. Hoewel de Sparrestraat in een zone 30 ligt, valt daar in de praktijk niet altijd veel van te merken. De bestaande asverschuiving is een theoretisch gegeven: een auto kan zonder probleem een (veel te snelle) kaarsrechte baan trekken door de asverschuiving heen.

Het is ook een zeer grijze straat met weinig groen. Er staan 2 bomen in de hele straat. Uit de bevraging blijkt dat veel bewoners een groenere straat wensen. Ook blijkt dat de bewoners meer sociaal contact wensen.

Een ander probleem is de hoge parkeerdruk. ’s Avonds en in de weekends staan veel auto’s niet reglementair geparkeerd omdat het aantal parkeerplaatsen niet voldoende is. De leefstraat is een uitstekende gelegenheid om met andere vormen van mobiliteit te experimenteren en zo het aantal auto’s in de buurt finaal te reduceren.

Met deze uitdagingen is de Sparrestraat aan de slag gegaan. Er komt geen knip in de straat, dus de wagens kunnen doorrijden, maar er komen een aantal verkeersremmers bestaande uit (mobiele) bloempotten. Er komen een paar ontmoetingsplekken in de straat en heel veel groen (kruidentuin, bloemen, groenten,…

Er verdwijnen 13 parkeerplaatsen, er zijn 13 mensen die hun wagen op de lange afstandsparking zullen plaatsen of op de buurtparking. Er zal ook een autodeelplaats in de straat voorzien worden.