Volmolenstraat

De Volmolenstraat is een rustige, verkeersarme straat. Een van de slechtst aangelegde straten van Gent, bovendien, met een heuvelachtig parcours van kasseien en verzakkingen. Rouwig zijn de meeste bewoners daar niet om, al creëren de op-het-voetpad-fietsende fietsers een gevaarlijke situatie voor wie de woning verlaat.  Met een school aan de ene kant en een sporthal aan de andere kant kan het buurtleven een impuls gebruiken, doordat de bewoners zo enkel met hun directe buren in contact zijn. De bewoners die soms slechts kleine of geen tuintjes hebben, zouden graag ook de straat meer als leefruimte beginnen zien. Nu al trekken de peuters en kleuters met krijt naar buiten en versieren zo de stoep en op zonnige dagen spreken de bewoners van het eerste stuk van de Volmolenstraat al vaak ‘s avonds af om aan te schuiven aan een provisoir “terrasje” om een glaasje te drinken en samen te keuvelen.  

In deze editie willen de initiatiefnemers verder bouwen op de ervaringen uit de eerste editie en concreet experimenteren met het oog op de heraanleg van de straat (en de wijk) in 2017 of later. Hiertoe hebben bewoners uit de wijk het initiatief ondernomen om een grotere participatie van de bewoners bij deze heraanleg na te streven waarin gepeild wordt naar de interesses, noden en bekommernissen van de buurt.

Deze tweede Leefstraat-editie in de Volmolenstraat staat nu vooral in het teken van:
– Inrichting van de straat
– Onderzoek naar het dilemma: verkeersluw versus bereikbaarheid van school en zij die slecht te been zijn.
– Nood aan parking vs. mogelijke parking-alternatieven die de bewoners haalbaar vinden. Zo wordt tijdens de experimenteerperiode de parking van Gent Dampoort en AC-Portus als buurtparking gebruikt.
– Alternatieve vormen van mobiliteit.
– Meer groen in de straat en mogelijks speelplekjes voor kinderen.
– Het versterken van het sociale karakter van de straat