Over het experiment

De Leefstraat was een experiment waarin van 2012 tot 2017 in Gent uitgetest werd hoe een andere straatinrichting samen met het zoeken naar nieuwe parkeerplekken voor nieuwe ontmoetingsruimte en een sterker buurtgevoel kan zorgen. “Wat als…we een straat teruggeven aan haar bewoners?” Die vraag vormde het uitgangspunt voor 51  Leefstraat-trajecten in 30 straten. Bewoners gingen onder begeleiding  in gesprek met elkaar en met de Stad over de toekomst van hun straat. Telkens werd uitgebreid de tijd genomen om de dromen én angsten van alle bewoners in kaart te brengen. Vervolgens gingen bewoners, Lab én Stad aan de slag om voor elke uitdaging een oplossing te vinden. Enkel wanneer al deze oplossingen gevonden werden, kon overgegaan worden tot het echte bouwen. De nieuwe straatinrichting werd twee à drie maanden lang uitgetest, bijgestuurd waar nodig en ten slotte weer afgebroken.
Geen Leefstraat zonder het zoeken naar structurele oplossingen voor de parkeerdruk in de straat of wijk.
Een Leefstraat was nooit een doel op zich. Niet elk traject leidde tot een zichtbare Leefstraat en geen enkele Leefstraat was hetzelfde. Cruciaal hierin was tijd nemen om te luisteren naar alle reacties en de vele gesprekken te begeleiden. Al deze contacten helpen de Stad haar inwoners beter te kennen en te leren uit oplossingen voor kleine en grote uitdagingen. Lees verder over het aan de slag gaan met uitdagingen...