Nieuwe kijk op de straat

De Leefstraten waren bijzonder leerrijk voor al wie werkt rond straatinrichting. Er werden Leefstraten ingericht in het centrum, in de 19de– en 20ste-eeuwse wijken van Gent. Korte en lange straten, met diverse bevolkingsgroepen, soms dicht bij elkaar zodat samenwerken tussen verschillende Leefstraten nodig werd. Er werd gedroomd van permanente Leefstraten, gevraagd naar herinrichtingen, en gebrainstormd over een flexibel gebruik van straten (naargelang het seizoen of de noden van de buurt). Parken werden letterlijk en figuurlijk met de straat verbonden. Dit zorgde voor een berg inspiratie waar de Stad niet blind voor is. Er gaat geen straat(her)aanleg voorbij waar de Leefstraat niet over de lippen gaat.
Er gaat geen straat(her)aanleg voorbij waar de Leefstraat niet over de lippen gaat.
Het uitgangspunt van het experiment was dat een Leefstraat én het proces ernaar toe het contact en het samenleven tussen de bewoners zou versterken. Dit werd bevestigd doorheen de edities. Elke Leefstraat gaat over het tijd nemen om naar iedereen te luisteren. Leefstraten veranderden daardoor ook: een tweede editie zag er anders uit dan een eerste, er werd geluisterd naar opmerkingen.
Een Leefstraat stopt ook niet na een tijdelijke herinrichting van twee maanden.
Een Leefstraat stopt ook niet na een tijdelijke herinrichting van twee maanden. Door de praktijkervaring wordt ook duidelijk dat, ondanks het intensieve traject, niet steeds alle bewoners hetzelfde beeld delen over de invulling van “hun” Leefstraat. Niettegenstaande ze vaak dezelfde dromen voor de buurt delen. De uitdaging is om ook met deze mensen naar de toekomst voor hun buurt te kijken, op hun tempo. Dit luisteren maakt ook deel uit van een Leefstraat-traject. Lees verder over een nieuw parkeersysteem...