Nieuwe manier van co-creatie

De Leefstraten zijn geen top-down opgelegd project, noch een louter bottom-up bewonersinitiatief. Ze zijn een wisselwerking tussen bewoners, Stad, organisaties en bedrijven. Bewoners slaan de handen in elkaar, leren elkaar beter kennen en gaan aan de slag met uitdagingen in hun straat (meer ontmoetingsruimte, vereenzaming van oudere bewoners, verkeersonveilige straatinrichting,...). Voor Stad Gent zijn de Leefstraten als een proeftuin voor oplossingen rond parkeren, straatinrichting of de zoektocht naar nieuwe vormen van bewonersparticipatie.
Een Leefstraat begint met het tijd nemen om te luisteren naar elkaars belangen.
De ambtenaren steken ook mee de handen uit de mouwen. Ze zoeken oplossingen, helpen bemiddelen bij conflicten, stellen hun expertise ter beschikking van de bewoners én vertalen ervaringen in nieuw beleid. Lab van Troje begeleidt bewoners en Stad doorheen het hele proces. Het Lab zorgt dat de tijd genomen wordt om de belangen van alle bewoners in kaart te brengen. Het legt de link met ondernemers en organisaties die mee de oplossingen voor de uitdagingen willen aanbieden. Lees verder over een nieuwe kijk op de straat...