Aan de slag met uitdagingen

Zowel in het hele voortraject als tijdens de Leefstraatperiode botsen initiatiefnemers niet enkel op dromen, maar ook op angsten en uitdagingen. Enkel wanneer hiervoor oplossingen gevonden werden, kon overgegaan worden tot het echte bouwen. De nieuwe straatinrichting werd twee à drie maanden lang uitgetest, bijgestuurd waar nodig en ten slotte weer afgebroken.
Dromen én oplossingen vinden gaan hand in hand.
De gevonden en uitgeteste oplossingen zijn leerrijk voor iedereen in de stad. Ze tonen ons mogelijke structurele antwoorden op uitdagingen, zoals bijvoorbeeld parkeren in dichtbevolkte wijken. Deze oplossingen helpen de Stad, projectontwikkelaars en andere grote spelers bij het maken van hun toekomstkeuzes. De Leefstraten experimenteren dan ook niet voor zichzelf (de straat wordt na een tweetaal maanden opnieuw in de oorspronkelijke staat hersteld), maar voor de hele stad. Lab van Troje laat zich hiervoor leiden door de aanpak zoals uitgewerkt in de toekomstagenda De Fiets van Troje. Lees verder over een nieuwe manier van co-creatie...