Tien nieuwe leefstraten in Gent in 2014

leefsteegDit jaar richten de bewoners van een tiental Gentse straten hun straat tijdelijk in als een leefstraat. Na de positieve ervaringen met de twee eerste Gentse leefstraten vorig jaar, gingen de bewoners uit heel wat Gentse straten de dialoog met elkaar aan, waardoor het experiment dit voorjaar een grote sprong voorwaarts kan maken. Niet enkel het aantal straten is sterk gestegen, maar ook de periode is verlengd tot twee maanden. De bewoners van deze straten zullen gedurende twee maanden experimenteren met duurzame mobiliteitsvormen en met hun droom-straatinrichting. Door de geparkeerde auto naar de buurtparking te verplaatsen, komt er meer ruimte voor groen, ontmoeting en samenleven.

IMG_0471Bewoners uit de Karel Antheunisstraat , de Volmolenstraat, de Kozijntjesstraat, de Flanelstraat, de Pieter Colpaertsteeg, Tussen Bermen, de Wasstraat en de Achterstraat/Slokkeboomstraat, nemen de komende twee maanden lang de tijd om zelf te experimenteren met een nieuwe benadering van hun straat. Pieter Deschamps van de Fiets van Troje legt uit: “Een autoluwe inrichting en een andere plaats voor geparkeerde auto’s – bijvoorbeeld in een buurtparking – maakt heel wat nieuwe ‘leef-ruimte’ vrij voor de bewoners. Ruimte die de bewoners met veel groen en volgens hun wensen zullen inrichten. Daarnaast is de leefstraat ook het ideale moment om te experimenteren met duurzame vormen van mobiliteit zoals autodelen, elektrische auto’s en fietsen.”

Het leefstraatexperiment is daarnaast in nog twee andere straten in voorbereiding. Bewoners treden er momenteel nog in dialoog met elkaar over de haalbaarheid en aanpak van het experiment in hun straat.

Het initiatief voor dit leefstraatexperiment ligt bij de vrijwilligers uit het ‘Fiets van Troje-netwerk’ en de bewoners van de straten. Ook de Stad Gent was vanaf de start nauw betrokken. Twee jaar geleden sloegen de Milieudienst en het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent de handen in elkaar. De ambitie om Gent klimaatneutraal te maken tegen 2050 en de zoektocht naar een vernieuwde insteek voor het mobiliteitsplan, brachten beide diensten bij elkaar. Ze brachten koplopers uit de mobiliteitswereld, bewonersgroepen en bedrijfsleven bij elkaar. De bevindingen van die groep werden gebundeld in een toekomstagenda voor duurzame mobiliteit in Gent en omgeving, getiteld ‘De fiets van Troje’. Dat inspirerende document heeft de basis gelegd voor experimenten rond duurzame mobiliteit. Rondom deze toekomstagenda ontstond een heus netwerk van Gentenaren die het kader voor dit ‘leefstraat’-experiment uitwerkten en samen met straatbewoners aan de slag gingen. Het experiment wordt dit jaar ook mede gefinancierd door de Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie in het kader van de oproep sociale innovatie.

Parklet workshop 26 april 201419Dit jaar zullen voor het eerst zogeheten ‘parklets’ verschijnen in de 10 leefstraten. Een parklet is een creatieve uitbreiding van het voetpad en neemt de ruimte in van één of meerdere parkeerplaatsen. Fiets van Troje organiseerde op 26 april op DOK een workshop voor de bouw van de eerste Gentse parklets. Heel wat Gentenaars zakten af om de handen uit de mouwen te steken. Momenteel bestaat er nog geen wettelijk kader voor het plaatsen en gebruiken van parklets, maar dankzij het leefstraat-project zullen de komende maanden alvast enkele straten in Gent met het concept kunnen experimenteren.

Met het experiment van de leefstraten daagt de Fiets van Troje ook het stadsbestuur uit om keuzes te maken in functies van leefbare straten en duurzame mobiliteit. Schepen Filip Watteeuw: “De leefstraten nodigen de bewoners uit om duurzamere mobiliteitsoplossingen uit te proberen, maar als stadsbestuur leren we er ook heel wat uit. We moeten dringend nadenken over hoe we het parkeren in de toekomst nog gaan verzoenen met leefbare straten, rekening houdend met de beperkte plaats in onze stad. Buurtparkings kunnen een deel van de oplossing bieden, waardoor we onze Gentse straten terug aangenamer en groener kunnen maken.”

Voor deze straten staat begin- en einddatum voor hun leefstraatperiode vast:

Straat Start Einde
Karel Antheunisstraat 26 april 27 juni
Volmolenstraat 27 april 30 juni
Kozijntjesstraat 1 mei 30 juni
Flanelstraat 1 mei 30 juni
Pieter Colpaertsteeg 1 mei 29 juni
Tussen Bermen 10 mei 30 juni
Wasstraat 5 mei 27 juni
Achterstraat/Slokkeboomstraat 19 mei 28 juni

 

“Leefstraat 2.0” is een initiatief van Fiets van Troje, in samenwerking met de Stad Gent en VITO (Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek) en met steun van de Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (in het kader van de oproep Sociale Innovatie).